loader image

Harmonogram zajęć treningowych

Przedstawiamy harmonogram zajęć treningowych z podziałem na poszczególne dni tygodnia. Przedstawiony plan zajęć uwarunkowany jest planami lekcji szkolnych naszych zawodników oraz przyznanej przez kierownictwo pływalni dostępności basenu na potrzeby naszego Klubu. Z uwagi na nałożone na nas limity liczby uczestników w zajęciach prosimy o odpowiedzialne podejście do uczestnictwa w treningach. Nieusprawiedliwione absencje w zajęciach skutkować będą usunięciem z listy w danym dniu i wstawieniem zawodnika z listy rezerwowej.

Pełni zapału i z długo wyczekiwaną wodną radością zaczynamy od poniedziałku!