loader image

KOMUNIKAT

Chcąc dopasować działalność naszego Klubu do nowego etapu luzowania restrykcji, które obowiązują ze względu na zagrożenie koronawirusem, proponujemy naszym zawodnikom udział w alternatywnych zajęciach sportowych. W zajęciach, które rozpoczniemy od 11.05.2020 uczestniczyć będą mogli zawodnicy trzynastoletni i starsi. O przydziale do grupy zawodnicy zostaną poinformowani bezpośrednio. Przydział do grupy jest stały i niezmienny.

Zajęcia odbywać się będą w grupach sześcioosobowych wg. poniższego harmonogramu:

Grupy dla zawodników 13lat i starszych:

GRUPA „A1”

poniedziałek  – 1600-1700 i środa – 1700-1800

GRUPA „A2”

środa – 1600-1700 i piątek – 1700-1800

GRUPA „A3”

poniedziałek  – 1700-1800 i piątek – 1600-1700

GRUPA „B1”

wtorek  – 1600-1700 i czwartek – 1600-1700

GRUPA „B2”

wtorek  – 1700-1800 i czwartek – 1700-1800

 

Rodzice zawodników 12-letnich i młodszych, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach sportowych na obiektach otwartych w grupach 6-cio osobowych, proszeni są wysłanie sms-a na numer 603331973 o treści: imię i nazwisko zawodnika oraz numer preferowanej terminem grupy. Z uwagi na ograniczenia liczebności grup prosimy o odpowiedzialne deklaracje. O rozpoczęciu zajęć z zawodnikami 12-letnimi i młodszymi poinformujemy bezpośrednio zainteresowanych z potwierdzeniem przydziału do deklarowanej grupy.

Grupy dla zawodników 12lat i młodszych:

GRUPA „C1”

poniedziałek  – 1800-1900 i czwartek – 1800-1900

GRUPA „C2”

środa  – 1800-1900 i czwartek – 1900-2000

Zajęcia odbywać się będą na stadionie OSiR w Skierniewicach ul. Tetmajera 7, dlatego też uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.

Zawodnicy podczas zajęć korzystają tylko z osobistego sprzętu sportowego, który otrzymali z Klubu na czas trwania zagrożenia epidemicznego.

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zajęcia będą prowadzone przy utrzymaniu rygorów sanitarnych. Przed rozpoczęciem zajęć wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po zakończeniu zajęć.

Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny.