loader image

KOMUNIKAT 6

Przed nami następny etap luzowania restrykcji związanych z ogłoszonym stanem pandemii w Polsce. Od 18.05.2020 organizacja naszych zajęć odbywać się będzie według poniższego harmonogramu.

Zawodnicy chętni dołączenia do poszczególnych grup proszeni są o kontakt telefoniczny celem weryfikacji  wolnych miejsc podyktowanych nałożonymi limitami liczebności ćwiczących (numer telefonu 603331973).

HARMONOGRAM (obowiązujący od 18.05.2020)

Grupy dla zawodników 12lat i starszych:

GRUPA „A1”

poniedziałek i  środa – 1600-1800

GRUPA „A2”

środa i piątek – 1600-1800

GRUPA „A3”

poniedziałek i piątek  – 1600-1800

GRUPA „B” (połączone grupy „B1” i „B2”)

wtorek i czwartek  – 1600-1800

Grupy dla zawodników 12lat i młodszych:

GRUPA „C1”

poniedziałek  – 1800-1900, czwartek – 1800-1900

GRUPA „C2”

środa  – 1800-1900, czwartek – 1900-2000

Przypominamy:

Zajęcia odbywać się będą na stadionie OSiR w Skierniewicach ul. Tetmajera 7, dlatego też uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.

Zawodnicy podczas zajęć korzystają tylko z osobistego sprzętu sportowego, który otrzymali z Klubu na czas trwania zagrożenia epidemicznego.

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zajęcia będą prowadzone przy utrzymaniu rygorów sanitarnych. Przed rozpoczęciem zajęć wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po zakończeniu zajęć.

Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny.