loader image

Zajęcia treningowe od 08.06.2020

Wracamy do wody!!!

Od 8 czerwca wchodzimy w następny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. W związku z tym faktem powoli będziemy wracać do treningów na pływalni.

Od 8.06.2020 organizacja naszych zajęć odbywać się będzie według poniższego harmonogramu.

Zawodnicy chętni dołączenia do poszczególnych grup proszeni są o kontakt telefoniczny celem weryfikacji  wolnych miejsc podyktowanych nałożonymi limitami liczebności ćwiczących (numer telefonu 603331973).

HARMONOGRAM (obowiązujący od 08.06.2020)

Grupy dla zawodników 12lat i starszych:

GRUPA „A” (A1 + A2 +A3)

poniedziałek – 600-745 (pływalnia)

wtorek – 1600-1800 (stadion)

środa – 1300-1500 (pływalnia)

piętek – 600-745 (pływalnia)

piątek – 1300-1500 (pływalnia)*

GRUPA „B” (B1+B2)

poniedziałek – 1500-1700 (pływalnia)

środa – 600-745 (pływalnia)

czwartek – 1600-1800 (stadion)

piątek – 1500-1700 (pływalnia)*

Grupy dla zawodników 12lat i młodszych:

GRUPA „C” (C1 +C2)

poniedziałek  – 1300-1500 (pływalnia)

środa – 1500-1700 (pływalnia)

czwartek – 1800-1900 (stadion)

* trening do potwierdzenia przez trenera prowadzącego

Przypominamy:

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zajęcia będą prowadzone przy utrzymaniu rygorów sanitarnych.

Przy wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą ogólnie dostępnego środka dezynfekującego.

Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz noszenia osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem prowadzenia treningu sportowego, kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania stóp przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – stosując się do widocznych wskazówek.

Transpondery (kluczyki) do szafek każda osoba z grupy pobiera i oddaje osobiście w kasie Pływalni.

Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba.

W celu zachowania dystansu osób korzystających z szatni, w przebieralni może znajdować się jednocześnie maksymalnie 6 osób.

Po opuszczeniu szatni przez każdą z grup następuje 15 minut przerwy na dezynfekcję

Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny.