loader image

Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników ważnych licencji zawodniczych
Polskiego Związku Pływackiego
na rok 2020

Koszt przedłużenia licencji 30 zł; nowa licencja 40 zł.
Od 01.01.2019r. obowiązują licencje dla zawodników z rocznika 2010 i starszych

Zawodnicy przedłużający licencję wraz z opłatą muszą okazać ważną kartę zdrowia sportowca

oraz dostarczyć podpisaną zgodę marketingową.

dotyczy zawodników ubiegających się o wydanie licencji:

Wraz z Kartą ewidencyjną zawodnik powinien dostarczyć:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu (w naszym przypadku pływania) wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca.

– zdjęcie legitymacyjne w formacie 45×35 mm.

– podpisane oświadczenie – zgodę marketingową.

wpłaty oraz wymagane dokumenty prosimy kierować do trenerów do 01.02.2020