loader image

Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników ważnych licencji zawodniczych Polskiego Związku Pływackiego
na rok 2018

Koszt przedłużenia licencji 15 zł; nowa licencja 25 zł.
Od 01.01.2018 r. obowiązują licencje dla zawodników z rocznika 2008 i starszych

Zawodnicy przedłużający licencję wraz z opłatą muszą okazać ważną kartę zdrowia sportowca

oraz dostarczyć podpisaną zgodę marketingową.

dotyczy zawodników ubiegających się o wydanie licencji:

Wraz z Kartą ewidencyjną zawodnik powinien dostarczyć:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu (w naszym przypadku pływania) wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca.

• zdjęcie legitymacyjne w formacie 45×35 mm.

• podpisane oświadczenie – zgodę marketingową.