loader image

Obóz - Ramingstein (Austria) / Zaton (Chorwacja)

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO-SPORTOWYM

RAMINGSTEIN (Austria) –  ZATON (Chorwacja)

deklaracje udziału w obozie do 27.05.2022 – warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionej karty obozowej oraz wpłata zaliczki na konto Klubu w wysokości 500zł

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.