loader image

Składki członkowskie w sezonie 2020/2021

Przypominamy, że od miesiąca września powracamy do wysokości miesięcznych składek członkowskich uchwalonych na Walnym Zebraniu w dniu 25.02.2020.

UCHWAŁA nr 1/2020

Na podstawie § 19 punkt 1 podpunkt f, Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice, członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.02.2020 ustalają wysokość składki członkowskiej zawodniczej na kwotę 100zł miesięcznie – jeden członek rodziny, 160zł – dwóch członków rodziny, 200zł trzech i więcej członków rodziny, płatnej przelewem na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca. Składki opłacane są przez 11 miesięcy w roku z pominięciem miesiąca sierpnia.

UCHWAŁA nr 2/2020

Na podstawie § 19 punkt 1 podpunkt f, Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice, członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.02.2020r. ustalają dla nowo przyjętych członków Klubu pierwszą płatność składki członkowskiej, która wnoszona jest wspólnie za pierwszy i jedenasty miesiąc członkostwa w Klubie.