loader image

Uchwała Nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024

W sprawie zmiany wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej zawodniczej w Uczniowskim Klubie Sportowym „NAWA Skierniewice”

          Na podstawie § 19 punkt 1 podpunkt f, Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice, członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 05.01.2024r. ustalają wysokość składki członkowskiej zawodniczej na kwotę 180zł miesięcznie – jeden członek rodziny, 260zł – dwóch członków rodziny, 330zł trzech i więcej członków rodziny, płatnej przelewem na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca. Składki opłacane są przez 11 miesięcy w roku z pominięciem miesiąca sierpnia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 05.01.2024r.