loader image

Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy zajęcia treningowe od 10 września (trening popołudniowy)

Zajęcia prowadzone będą wg poniższego harmonogramu:

GRUPA „A” – zawodnicy z roczników: 2005 i starsi

GRUPA „B” – zawodnicy z roczników: 2006 – 2007

GRUPA „C” – zawodnicy z roczników: 2008-2009

GRUPA „D1” – zawodnicy z roczników: 2010 i młodsi

GRUPA „D2” – zawodnicy z roczników: 2010 i młodsi

GRUPA „E” – bez względu na rocznik

 

Zawodnicy z grupy C – deklarują liczbę treningów (minimalnie 4*) w tygodniu z podaniem konkretnych dni – liczba miejsc w poszczególnych dniach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy dopisywani zostają do grup w miarę wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do grup u trenerów od 10 września w godzinach zajęć – liczba miejsc w poszczególnych grupach ograniczona.

Cztery nieusprawiedliwione nieobecności w miesiącu spowodują wykreślenie z grupy.

Liczba treningów tygodniowo dla grupy „A” i „B” – ustalane będzie na bieżąco.

nie dotyczy uczniów klas pływackich

ZAPRASZAMY!!!