loader image

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS NAWA Skierniewice

Szanowni Państwo,

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAWA Skierniewice” zaprasza Członków Klubu na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 18:00 w sali lekcyjnej nr Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach (wejście od strony basenu).
II termin zebrania odbędzie się 25lutego 2020r. o godzinie 18:15

Program zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości składki członkowskiej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszam
Prezes Klubu – Marcin Sarna